ترازوی آزمایشگاهی
ژوئن 29, 2018
مانومتر یا فشار سنج
ژوئن 30, 2018

تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی :

پاتولوژی بالینی یکی از رشته های تخصصی در علم پزشکی به شمار می رود که در رابطه با شناسایی بیماری بر پایه ی آنالیز آزمایشگاهی مایعات بدنی به کمک تجهیزات آزمایشگاهی پاتولوژی همانند با خون و ادرار ، و هم چنین بافت ها ، با به کار گیری ابزار شیمی ، میکروبیولوژی بالینی ، هماتولوژی و پاتولوژی مولکولی ، است . پاتولوژیست های بالینی همکاری تنگاتنگی با تکنولوژیست های پزشکی ، موسسه های بیمارستانی و پزشکی دارند.

 

انواع گوناگون تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی :

آنالایزر تمام خودکار :
آنالایزر تمام اتوماتیک ( خودکار ) امکان افزایش میزان نمونه های را دارد که در آزمایشگاه تست کننده ی مواد شیمیایی آزمایشگاهی می توانند پردازش شوند . این نوع آنالایزر یک سینی نمونه ی انعطاف پذیر به همراه قابیت منجمد سازی 23 ساعته سینی معرف را دارد.

آنالایزر نیمه خودکار :
آناالیزر نیمه اتوماتیک ( نیمه خودکار ) یکی از تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی به شمار می رود که کمک به اندازه گیری شاخص های شیمیایی یا بررسی خون و سایر مایعات بدنی می کند که عمل جمع آوری آن ها به وسیله ی تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی صورت گرفته است . عالوه بر این ، به همراه سایر اطالعات بالینی از آن استفاده می شود تا به ارزیابی عملکرد اندام ، شناخت دلیل بیماری ها ، شناخت ژن بیماری و مشخص سازی هنجار برای درمان در آینده ، کمک شود.

الایزا واشر :
الایزا واشر جزء دیگری از تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی به شمار می رود و ابزار کاملی به منظور شستشوی آرام ارزیابی های سلولی با سلول های چسبناک یا سلول های دارای خاصیت چسبندگی ضعیف می باشد و عمر عملکردی عالی به همراه روش نگه داری آسان را تضمین می کند.

الایزا ریدر :
الایزا ریدر هم دستگاهی دیگر در بین تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی می باشد که تا مقدار زیادی برای خواندن عمل هم چسبی – agglutination ( فرآیندی که در طی آن ذرات گوناگون ) همانند با سلول های قرمز و سفید خونی ( معلق در یک مایع به شکل دسته ای تجمع یافته و به خصوص به عنوان نمونه در یک پاسخ سرولوژیکی به یک آنتی بادی خاص اتفاق می افتد ) به کار گرفته می شود.

شمارش گر های سلول خونی
سل کانتر ( شمارش گر سلول خونی ) یک آناالیزر هماتولوژی کامال اتوماتیک با 07 پارامتر برای تکنولوژی ریز نمونه گیری و تست CBC می باشدکه یکی از اقالمتجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی است . ساختار آن دارای اندازه ای جمع و جور می باشد و همین امر سبب شده است که برای شمارش RBC در خون به کار گرفته شود.