میکروسکوپ آزمایشگاهی
ژوئن 28, 2018
تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی
ژوئن 30, 2018

ترازوی آزمایشگاهی ( Balance) :

تجهیزات آزمایشگاهی است که وزن جسم یا ماده مورد نظر را اندازه گیری می کند . کلمه Balance از لغت لاتین ( BilanX ) به معنای داشتن دو کفه گرفته شده است . امروزه ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی دارای یک کفه و کامال الکترونیکی بوده و غالبا دارای مسیری خروجی برای اتصال به رایانه می باشد. در آزمایشگاه های مجهزتر ترازو ها به کامپیوتر متصل هستند.

انواع ترازو آزمایشگاهی

در حال حاضر دو گروه بزرگ از ترازوی آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها کاربرد دارند:
1 .ترازو های مکانیکی ( معمولی )
2 .ترازو های الکترونیکی

ترازو مکانیکی آزمایشگاهی :

ساده ترین شکل ترازو های مکانیکی از یک محور افقی متقارن که به آن شاهین ( Bean Balance ) گویند و دو کفه که از انتهای این محور آویزان شده اند تشکیل گشته اند مرکز این محور روی یک محور عمودی قرار می گیرد . شیئی که قرار است وزن آن تعیین شود در یک کفه قرار گرفته و در کفه دیگر وزنه های مشخص به اندازه ای قرار داده می شوند که دو کفه به حالت تعادل درآیند . به این گونه ترازو ها ( Balance Substitution ) هستند که اولین بار توسط کمپانی ( Mettler ) ابداع گردید . این ترازو های دارای یک محور افقی می باشند که در یک انتهای آن کفه و یک ( Rack Holding ) شامل یک سری از وزنه ها قرار داشته و در انتهای دیگر وزنه ای قرار دارد که کفه را بالانس می کند . و انواع آن های یک کفه ای ( Substitution ) به دو صورت با کفه آویزان ( Pan Hanging ) و کفه باال ( Loading Top ) از چندین سال قبل ساخته شده ، ولی امروزه با ابداع ترازو های الکترونیکی تولید این ترازو ها توسط کمپانی های بزرگ متوقف شده است . با این وجود این ترازو ها در ازمایشگاه ها همچنان کاربرد دارند.

ترازو الکترونیکی آزمایشگاهی :

اساس کار این ترازو ها بر جبران نیروی الکترومغناطیسی استوار است . هر ترازوی الکترونیکی یا الکترومکانیکال دارای سه قسمت اساسی می باشد که عبارتند از:
1 .محل قرار دادن شیئی که باید وزن شود( Receiver Load )
2 . مولد وزن ( Load Transducer )
3 .پردازشگر
هر کدام ار بخش های مذکور وظایف خاص خود را دارند.
شیئی که قرار است وزن شود فشاری ( p ) را روی کفه دستگاه وارد می کند . این کفه و اهرمی که آن را در جای خود ثابت ساخته ( Receiving-Load ) نام دارد. عمل اصلی این قسمت تبدیل فشار ( p )به سیگنال فشار ( F )است .در زیر Receiving-Load یک سلول حساس وجود دارد که نیروی F را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند . به این قسمت ( Cell Load ) یا ( Transducer ) گویند.
سیگنال ارسال شده از Transducer وارد پردازشگر شده ، در مدارهای آنالوگ و دیجیتال پردازش گشته و خروجی آن بر روی صفحه نمایشگر به صورت وزن شیئی نمایش داده می شود. در یک ترازوی آزمایشگاهی هر سه قسمت مذکور در درون یک واحد قرار می گیرند.
به طور کلی مهم ترین خصوصیت یک ابزار اندازه گیری از نقطه نظر تکنیکی اصول فیزیکی است که دستگاه بر اساس آن کار می کند . بنابراین ترازو ها به دو گروه مکانیکی و الکترومکانیکی ) که اصطالحا به آنها الکترونیکی می گویند ) تقسیم می شوند.

کالس بندی ترازو آزمایشگاهی :

ترازو ها را می توان بر اساس ضوابط اصول اندازه گیری ، طراحی و محدوده اندازه گیری نیز طبقه بندی کرد .ترازوی حساس آزمایشگاهی را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
کالس0 از نوع : Microbalance Ultra تقسیم بندی ترازوی آزمایشگاهی ( d ) در حد 1/1111110 g بوده و حداکثر وزن قابل اندازه گیری 4 grاست.
کالس0 از نوع : Microbalance تقسیم بندی ترازوی آزمایشگاهی ( d ) در حد 1/111110 gبوده و حداکثر وزن قابل اندازه گیری 4 gr است.
کالس 0 از نوع d: MicrobalanceSemi در حد 1/11110 gبوده و حداکثر وزن قابل اندازه گیری gr 41 است.
کالس0 از نوع d : balance Precision در حد 1/1110 gبوده و حداکثر وزن اندازه گیری 211 gr است.
کالس 00 از نوع d : balance Macroanalytical درحد 1/110 تا 0 gبوده و حداکثر وزن قابل اندازه گیریgr 011-11  است.
در این طبقه بندی بر اساس محدوده اندازه گیری دو پارامتر اهمیت بیشتری دارند که عبارتند از :
حداکثر وزن قابل اندازه گیری که با Max نشان داده می شود و تقسیمات عقربه ترازوی آزمایشگاهی که نشان دهنده عددی است که با d نشان داده خواهد شد.
تعداد تقسیماتی که با n نشان داده می شود از رابطه d/Max بدست آمده و به آن قدرت تفکیک یا  (resolution ) می گویند . عدد n برای مقایسه عملکرد ترازو ها مفید است . برای مثال یک ترازوی آنالیتیکی با مشخصات 00019/0=d (و 211 ) Max==gدارای 000/2000=n می باشد در حالی که یک ترازوی سوپر مارکت با مشخصات 1b 1/0=d (و ( 301b=Max دارای 3000=n است.
تفاوت بین کالس 0 و 00 بر اساس خصوصیات اندازه گیری و طراحی ترازوها می باشد . ترازوهای کالس 0 که به آنها ترازو های آنالتیکال می گویند دارای یک محفظه بسته می باشند که در دو طرف دارای درب های شیشه ای بوده و اندازه گیری در آنجا انجام می شود.
اکنون به بررسی چند نوع از ترازو آزمایشگاهی می پردازیم.