علی عزتی

مدیر عامل


 
 

رضا روستایی

مدیر مالی


گلناز امیریان

مدیر بازاریابی و فروش


ا.اکبری

مدیر تضمین کیفیت


حسین رحمانی

مدیر خدمات پس از فروش


مژگان ایمانی

کارشناس بازاریابی و فروش


رضا عزتی

کارشناس بازاریابی و فروش


سولماز اسدی

کارشناس بازاریابی و فروش


کتایون محمودی

کارشناس بازاریابی و فروش