دستگاه رولر میکسر
فوریه 12, 2018
دستگاه سانتریفیوژ
آوریل 16, 2018

حادثه

آنچه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات مالی ایجاد نماید، حادثه نامیده می شود و حادثه ای که حین انجام کار و به سبب ان برای شخص اتفاق می افتد، حادثه ناشی از کار می باشد.

ایمنی محیط کار

ایمنی شرایطی است که شخص را از عوامل مضری که می تواند مصونیت او را به خطر بیندازد محافظت می کند. که مسئولیت عمده ایمنی محیط کار به عهده مدیران سطوح بالای سازمان می باشد.

دستکشهای حفاظتی

بیش از 40% حوادث ناشی از کار مربوط به آسیبهای وارده به دست و انگشتان می باشد.دست انسان را از خطرات متعددی از جمله لبه های تیز، ضربات مکانیکی، مواد شیمیایی، حرارت ، الکتریسیته ، ارتعاش و پرتوهای رادیواکتیو در محیطهای کاری تهدید می کند که جهت پیشگیری از این آسیبها آشنایی با الزامات عمومی بکارگیری این تجهیزات حفاظتی و دستکشهای حفاظتی ضروری است.

مواد نسوز

موادی هستند که دمای بیشتر از 1500 درجه سانتی گراد را تحما می کنند.به عنوان تعریف کاملتر موادی که خواص فیزیکی خود را در دماهای بالا و شرایط محیطی کوره حفظ می کنند مواد دیرگداز می باشند.بنابراین اهمیت یک ماده دیرگداز تنها در پایداری حرارتی آن نیست و پایداری فیزیکی و شیمیایی آن در مقابل آثار مخرب محیط در دمای بالا را هم شامل می شود.به عبارت دیگر دیرگدازها دارای نقطه ذوب و نقطه خمیری بالایی هستند،که قادر به حفظ خواص فیزیکی ، شیمیایی ،فیزیکی ،مکانیکی و ترمودینامیکی در شزایط خاص می باشند.

دستکش های ایمنی

شامل دستکش ایمنی ضدبرش، دستکش ایمنی کف چرم مهندسی، دستکش ایمنی کف دوبل، دستکش ایمنی بافتنی، دستکش ایمنی ضداسیدو… می باشد.

دستکشهای عایق برای حمل مواد داغ و سرد ضروری است.

اسفاده از دستکش در آزمایشگاه

جهت اهداف مختلف باید از دستکشهای متفاوتی استفاده کرد:

دستکشهای لاستیکی یا چرمی که در هنگام کاهای سنگین، سر و کار داشتن با وسایل داغ و یا هنگام خالی کردن محفظه های محتوی مواد خطرناک استفاده می شود.

دستکشهای خانگی که جهت تمیز نمودن ،شستن وسایل شیشه ای و ضدعفونی کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

دستکشهای جراحی که موقع در مواقع کا با خون ،مواد خطرناک استفاده می شود.

دستکشهای پلاسیکی ییکبار مصرف که درمواقع اضتراری مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس

جنس دستکشهای مقاوم دربرابر حرارت معمولا از چرم، پارچه پوشش داده شده با آلومینیوم، پشم شیشه ، پنبه نسوز، آرامید پشت آشبالت، کف پشم شیشه پشت آلومینایزد ،دستکشهای کف فورتکس پشت آلومینایزد، دستکشهای کف فورتامید پشت آلومینایزد و دستکشهای تمام فورتامید می باشند.