همزن های آزمایشگاهی
آوریل 19, 2018
کوره
می 10, 2018

شیکر انکوباتور و شیکر یخچالدار:

این نوع از دستگاه شیکر از تجهیزات آزمایشگاهی هستند که زمانی که نیاز به کنترل دما دارید باید مد نظر بگیرید . آن ها می توانند اگر نیاز باشد مواد در حال لرزش را خنک یا گرم کنند .

میکسر گردابی یا میکسر ورتکس:

برای آشفتگی شدید از 200 تا 3200 rpm به شکل یک حرکت مخلوط کنندگی گردابی ایده آل هستند

 یک شیکر لوله ورتکس ، عبارت از دستگاهی است که به شکل متداول در محیط های آزمایشگاهی برای ترکیب کردن ویال های کوچکی از مایعات به کار گرفته می شود . در ساختار شیکر لوله ورتکس استفاده از یک موتور الکتریکی با میله محرکی به چشم می خورد که به شکل عمودی واقع شده و به یک قطعه ی لاستیکی به شکل فنجان که اندکی موقعیت آن با مرکز فاصله دارد ، متصل است . به هنگام حرکت موتور ، نوسان قطعه ی لاستیکی با یک حرکت دورانی شروع می شود . هنگامی که لوله ی آزمایش یا دیگر ظروف مناسب آزمایشگاهی به درون فنجان لاستیکی فشار داده می شوند ( یا قادر به لمس آن خواهند بود ) این حرکت به مایع درونی انتقال می یابد و عبارتی یک نوع گرداب به وجود می آید . اکثر شیکر لوله ورتکس ها دارای قسمتی به منظور تنظیم سرعت های گوناگون بوده و قادر به این هستند که یک حرکت مداوم را در اختیار بگیرند ، یا فقط هنگامی که به طرف پایین به روی قطعه ی لاستیکی فشار وارد می شود ، کار آن ها شروع شود .

به شکل متداولی شیکر لوله ورتکس ها در محیط های آزمایشگاهی زیست علمی مشاهده می شوند . در آزمایشگاه های کشت سلول و میکروب شناسی کاربرد آن ها می تواند در رابطه با معلق ساختن سلول ها باشد . در یک آزمایشگاه بیوشیمی یا تجزیه امکان استفاده از آن ها برای ترکیب کردن معرف ها یا یک ارزیابی یا برای مخلوط کردن یک نمونه ی تجربی و یک رقیق کننده وجود دارد .

تکنیک ” ورتکس انگشتی ”یک جایگزین برای شیکر لوله ورتکس الکتریکی محسوب می شود که در آن به شکل دستی گردابی با ضربه زدن به طرف جلو و عقب لوله ی آزمایش با انگشت یا شست دست یک فرد به وجود می آید . مدت زمان انجام چنین تکنیکی معمولا بیشتر است و اغلب اوقات سوسپانسیون غیر مناسبی شکل می گیرد ، با آن که ممکن است در برخی از موارد هنگامی که شیکر لوله ورتکسیدر در دسترس نیست یا نیرو های درگیر در ایجاد گرداب به نمونه آسیب وارد می کنند ، استفاده از آن شایسته باشد ، ولی نمی توان این تکنیک را هنگامی که کاربر با موادی سوزش آور کار می کند ، توصیه کرد . بهتر است زمان سرعت بخشیدن به امر ترکیب کردن محلول ها این تکنیک را به کار برد چون به اعمال انرژی جنبشی لازم به منظور به وجود آوردن سوسپانسیون ها ، نیاز نیست .

احتیاط های ایمنی در هنگام کار با شیکر لوله ورتکس:

به هنگام کار با یا نزدیک به یک شیکر لوله ورتکس باید احتیاط های ایمنی زیر را رعایت کرد :

  • به هیچ وجه بدون این که بخشی راسی محکم سر جای خود قرار نگرفته است کار با واحد شیکر لوله ورتکس را آغاز نکنید .
  • همیشه محافظ چشم نشکن را بر روی چشم خود داشته باشید .
  • محلول ها و مواد اشتعال پذیر را به هیچ وجه در مجاورت میکسر ترکیب یا استفاده نکنید .
  • فقط افرادی که صلاحیت و تخصص شایسته ای دارند ، بایستی به تعمیر دستگاه بپردازند .
  • تکان دادن نمونه های خطرناک را در ظروف مناسب انجام دهید .

مراقبت و نگهداری از شیکر لوله ورتکس:

پس از هر دفعه استفاده ، تمیز کردن میکسر را با یک پارچه ی نرم انجام دهید . شیکر لوله ورتکس را داخل مایعات غوطه ور نکنید یا آن ها را بر روی آن نریزید ، به این علت که ممکن است یک نوع شوک الکتریکی به وجود آید . هر نوع ریزش مایعات را فورا با رعایت اصول ایمنی پاک کنید . اگر لازم باشد قسمت راسی را ابتدا بر دارید ، شیکر لوله ورتکس را از منبع برق جدا و سپس بخش فنجانی شکل را با نگه داشتن محکم محفظه بردارید و در همین حین راس را به طرف بالا بکشید . قسمت سر ( راسی ) را می توان با یک پاک کننده ی ملایم بعدا تمیز کرد . این اطمینان را داشته باشید که قسمت سر کاملا پیش از قرار دادن آن روی دستگاه خشک شده باشد . مکانیسم لرزش و موتور در شیکر لوله ورتکس نیاز به روغن کاری یا رعایت اصول معمول نگهداری ندارد .