کوره
می 10, 2018
یخچال آزمایشگاهی و فریزر آزمایشگاهی
می 10, 2018

هات پلیت (Plate Hot ) آزمایشگاهی یا هیتر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد می باشد که معموال برای گرم کردن و حرارت دادن تدریجی به مایعات و مواد آزمایشگاهی استفاده می شود ؛ امروزه هات پلیت ها در ترکیب با همزن مغناطیسی تولید می شوند که به هات پلیت با همزن مغناطیسی یا هات پلیت مگنت معروفند و می توانند عمل همزدن و حرارت دهی به محلول ها و مواد آزمایشگاهی را بصورت همزمان انجام دهند.

مزیت های هات پلیت یا هیتر آزمایشگاهی

قیمت کم هات پلیتها )معموال کمی بیشتر از 21 دالر برای یک اجاق 1111 واتی( اجازه می دهد که بشود از هات پلیت در این جهان در حال توسعه توسط افرادی که صرفه جو هستند یا بودجه کمی دارند استفاده شود، در نتیجه تا حدی می توان اجاق بشقابی را به عنوان یک تکنولوژی شایسته در نظر گرفت. امنیت همیشه باید احتیاط الزم را لحاظ کرد تا مطمئن شد بین محل هات پلیت و مواد قابل احتراق باالی آن یک صافی قرار دارد. به عالوه، یک هات پلیت را نباید در مکانی قرار داد که در آنجا کنترل گرمای دستگاه در دسترس کودکان و افراد دیگری که با کارکرد آن آشنا نباشد، باشد.
یک نوع سفالینی” اجاق بشقابی “نیز وجود دارد که” هات پلیت های نگهدارنده “نامیده می شود که به مدت نیم ساعت بعد از تنها یک دقیقه پیش حرارت دادن در یک مایکروویو 1211 واتی، گرم باقی میمانند ولی می شود با امنیت کامل آن ها را با دست خالی با گرفتن لبه ها ( لبه ها گرم نمی شوند) کنترل وجابجا کرد.

هات پلیت های صنعتی

هات پلیتها در بسیاری از زمینه های صنعتی کاربرد دارند. اندازه آن ها از 2 تا 311 سانتی متر مربع متغیر است.
دمای عملکردی معمول آن ها از 111 تا 051 درجه سانتیگراد متغیر است و معموال نیاز به برق 121 V تا 401 V دارند. اکثر اجاق بشقابی های صنعتی وزنی بیشتر از 01 کیلوگرم را تحمل می کنند.

از هات پلیتهای صنعتی که دارای یک صفحه متخلخل هستند با عنوان chucks heated نام برده می شود. این صفحات برای گرم کردن یکنواخت فیلم های نازک با استفاده از کشیدن فیلم به صورت محکم بر روی صفحه با استفاده از یک وکیوم ، استفاده می شوند. از این صفحات بسیار در فرآیند ساخت نیمه هادی ها استفاده می شود.
هات پلیتهایی که از پوشش های حفاظتی و مواد خاص استفاده می کنند در صنعت معدن گذاری و بخش های مربوط به آن برای گرم کردن مواد شیمیایی سمی استفاده می شوند. از چنین هات پلیتهایی معموال با عنوان هات پلیتهای مقاوم به خوردگی )زنگ زدگی( نام برده می شود.
هات پلیت ها در صنعت برق به عنوان یک روش لحیم کردن اجزا به داخل صفحات مدار و یا حذف لحیم آن ها، کاربرد زیادی دارند.
هات پلیت های دارای دو سطح گرما دهی برای جوش دادن لوله های پالستیکی مورد استفاده قرار می گیرند. بسیاری از این لوله ها بیش از 01 سانتیمتر قطر دارند. دو لوله ای که به هم جوش دادن می
شوند علیه اجاق فشار داده می شوند تا لبه های آن نرم گردند. اجاق برداشته می شود و این دو لوله به هم فشار داده شده و متصل می شوند. این فرآیند جوش لب به لب نامیده می شود.