دستگاه کروماتوگرافی مایع
ژوئن 13, 2018
دستگاه جذب اتمی
ژوئن 13, 2018

dav

دستگاه کروماتوگرافی گازی( GC ) :

کروماتوگرافی گازی ( GC ) یک تکنیک متداول استفاده شده در شیمی تجزیه برای جداسازی و بررسی ترکیباتی است که می توانند بدون تجزیه بخار شوند. GC  معمولا برای جداسازی ترکیبات متفاوت یک مخلوط استفاده می شود و خلوص یک ماده ی به خصوص راافزایش می دهد یا یک ترکیب به خصوص را شناسایی می کند.

GC یک تکنیک همه گیر است و ابزار های مختلفGC  برای به دست آوردن هر گونه پیش نیاز این تکنیک طراحی شده اند . این راهنما برای کمک مستقیم به خریدار از طریق معرفی ابزار ها نوشته شده است تا به او کمک شود بهترین انتخاب را انجام دهد.

دستگاه کروماتوگرافی گازیGC

طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی Gas Chromatography-Mass Spectrometry   یاGC-MS  GC – MS استاندارد طلایی برای بسیاری از فرآیند های تحیلی ، از جمله شناسایی مواد استفاده شده در زمینه های جرم شناسی ، در نظر گرفته می شود . سایر کاربرد ها شامل آشکارسازی مواد مخدر ، بررسی آتش سوزی، آنالیز محیطی ، بررسی انفجار و شناسایی نمونه های ناشناخته می شود .

علاوه بر این ، از آن می توان برای شناسایی عناصر کمیاب در مواد خرد شده (از هم فروپاشیده شده ) استفاده کرد.

Integrated GC systemsیا GC سیستم های یکپارچه

سیستم های یکپارچهGC  دارای یک آشکارساز یکپارچه هستند که نمی توان آن را جایگزین کرد . این سیستم ها برای وظایف ساده ی تحلیلی یا برای مواقعی که در آن ها یک نوع آشکارسازی برای تمامی اعمال نیاز است ، ایده آل هستند.

سیستم های میکرو یاMicro systems 

سیستم های میکرو جمع و جور و کوچک هستند و برای استفاده در کار های میدانی یا سایر مواقعی که فضا محدود است ، ایده آل هستند.

سیستم های ماژولی یاModular systems 

بسیاری از سیستم هایGC  به شکل واحد های ساده موجود هستند که می توانند آشکارساز های متفاوت و تزریق کننده های متفاوت نمونه را در خود جا دهند . این امر به کاربران اجازه می دهد سیستمGC  را طبق نیاز های خاص خودشان سفارشی کنند و انعطاف پذیری کاملی را فراهم کنند . خریدار بایستی ابتدا یک سیستم پایه ، سپس نوع آشکارساز و در نهایت یک روش معرفی نمونه را انتخاب کند . ترکیبات سازگار در نمودار زیر به صورت گرافیکی مشخص می شوند.