ماموریت ما

مشاوره ، تامین تجهیزات و خدمات نوین و با کیفیت آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و صنعتی به مشتریان گرامی در راستای تعالی و کسب خشنودی مشتریان با سیاست کاهش هزینه های ایشان و بهره مند نمودن مشتریان از فن آوریهای پیشرفته و نوین.

چشم انداز ما

شرکت آرکا راد تجارت قصد دارد در افق ۱۴۰۰ شرکتی باشد سرآمد در عرصه مشاوره ، تامین و تجهیز صد در صدی انواع آزمایشگاههای عمومی و تخصصی صنایع کشور با بهره گیری از سبدی کامل از محصولات ، تجهیزات و فن آوریهای نوین و پیشرفته آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و صنعتی با نگرش مشتری محور ، دانش بنیان و همسو با مسئولیتهای سازمانی و اجتماعی خویش.