ترمومتر یا دماسنج آزمایشگاهی
ژوئن 14, 2018
  PHمتر یا پی اچ متر
ژوئن 14, 2018

فلومتر(FLOWMETER) :

برای اندازه گیری میزان جریان و یا برای اندازه گیری مقدار کمی گاز و مایعات از دستگاه فلومتر استفاده می شود.

از دستگاه فلومتر یا همان دبی سنج برای کاربردهای بسیار متنوع استفاده می شود.

به مثال هایی برای استفاده از دستگاه فلومتر توجه کنید:

جریان آب گذرنده از یک کانال روباز، نشست دریچه یا سوپاپ هیدرولیک و یا اندازه گیری سوخت در امتداد تزریق کننده سوخت.

با اینکه تکنولوژی های زیادی برای اندازه گیری جریان وجود دارند، ولی یک نوع دستگاه فلومتر وجود دارد که مستقیماً حجم واقعی را اندازه گیری میکند و به آن جریان سنج حجمی می گویند. اما انواع دیگر این دستگاه، میزان جریان را با مقیاس متفاوتی نشان می دهند که هم ارز با میزان جریان است.

نام هایی که برای فلومتر ها به کار می رود زیاد است، مانند پیمانه ی جریان، اندیکاتور جریان، مایع مترو.…

فلومتر مکانیکی چیست؟

شاید از نظر کارکرد یک فلومتر با یک سطل و کرونومتر برابری کند. زمانی که جریان آغاز می شود ،کرونومتر شروع به کار میکند و زمانی که حجم سطل به حد تعیین شده رسید، متوقف می شود. جریان آب را با تقیسم حجم بر روی زمان بدست می آورد.

برای اندازه گیری های متوالی، ما به یک سیستم پیوسته، برای پرکردن و خالی کردن سطل احتیاج داریم تا بتوانیم آب را پخش کنیم، بدون اینکه اجازه بدیم آب از لوله ها خارج شود. این شکل گیری و متلاشی شدنِ پیوسته ی جابجایی حجمی، شکل پیستون ها را به صورت دادن و گرفتن در سیلندر در می آورد .

چرخ دنده ها پیوسته به سوی دیوار داخلی یا در طول گودالِ جلو رونده توسط چرخش تخم مرغی دنده ها یا پیچ خوردگی ایجاد شده، سائیده می شوند.

کدام نوع از فلومتر ها بهتر است؟

هر فلومتر برای کاربری خاصی مناسب می باشد، که انتخاب تکنولوژی مناسب برای استفاده، ملزم نوشتن مشخصات جریان است که تعیین دستگاه فلومتر مناسب به آن وابسته است.

در موارد انتخاب فلومتر ها، بهتر است نکات زیر را بدانید:

  1. نوع گاز ها و مایعاتی که اندازه گیری می شوند؟
  2. مینیمم و ماکزیمم شدت جریان
  3. صحت نتیجه ملزم به چه چیزهایی است؟
  4. ویسکوزیته و دمای سیال.
  5. افت فشار قابل قبول.
  6. 0. در جاهای پرخطر نیز می توان دستگاه فلومتر را نصب کرد؟
  7. 0. جریان سیال متناوب است یا متوالی؟
  8. 0. نوع خروجی یا اطلاعات مورد نیاز شما چیست؟
  9. 0. آیا مواد تشکیل دهنده با سیال سازگار است؟

با توجه به موارد بالا شما قادر به حذف تکنولوژی هایی که برای شما کاربردی ندارند هستید.