تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی
ژوئن 30, 2018
هود آزمایشگاهی
جولای 2, 2018

مانومتر یا فشار سنج :

هر تجهیزات آزمایشگاهی که قادر به اندازه گیری فشار باشد می تواند عنوان مانومتر را داشته باشد . گرچه این اصطالح ، مگر خالف آن اثبات شود ، غالبا به خصوص اشاره به لوله های U شکلی دارد که پر از مایع شده اند . این نوع ابزار را می شود به سادگی به عنوان بخشی از یک تجربه ی آزمایشگاهی به منظور مشخص سازی تاثیر فشار روی یک ستون مایع ساخت .

 

فرآیند ساخت مانومتر :

یک مانومتر که ساختار ساده ای داشته باشد را می شود به وسیله ی پر کردن یک لوله ی پالستیکی شفاف با یک مایع رنگی به منظور اجازه دادن به مشاهده ی آسان سطح مایع ، ساخت . سپس خم کردن این لوله به شکل حرف U انگلیسی انجام شده و در یک موقعیت عمودی ثابت می شود . سطوح مایع در دو ستون عمودی بایستی در این نقطه برابر باشند ، به این علت که آن ها در حال حاضر تحت یک فشار واقع شده اند . این سطح در نتیجه عالمت گذاری شده و به عنوان نقطه ی صفر ابزار از آن یاد می شود.

 

شکل های مختلف مانومتر :

مانومتر ها می توانند بر اشکال مختلفی باشند از جمله یک نوع لوله ای U شکل ، نوع چاهی شکل ، نوع اریب و مانومتر دو لوله ای . یک مانومتر عبارت از ابزاری می باشد که به منظور اندازه گیری فشار مایعات و گاز ها به کار گرفته می شود . از آن با عناوینی همانند با یک مایع یا فشار سنج نیز یاد می شود.

 

اندازه گیری :
این ابزار علیه یک مقیاس اندازه گیری شده قرار داده می شود تا به دنبال آن بررسی هر نوع تفاوت در ارتفاع دو ستون انجام گیرد . از این اختالف ارتفاع می شود به شکل مستقیم به منظور مقایسه ی نسبی بین فشار های تست متفاوت استفاده کرد . این نوع ابزار را هم چنین می شود برای محاسبه ی فشار مطلق مورد استفاده قرار داد ، هنگامی که چگالی مایع در دستگاه معین است.

 

استفاده از مانومتر :
یک انتهای لوله توسط یک مهر و موم محکم به یک منبع فشار تست متصل می شود . انتهای دیگر به سمت اتمسفر باز گذاشته شده و در نتیجه تحت فشار تقریبا 0 اتمسفر واقع می شود . اگر فشار تست به نسبت فشار مرجع 0 اتمسفر بیشتر باشد ، مایع موجود در ستون تست در نتیجه مجبور به پایین رفتن در ستون می شود . چنین چیزی سبب می شود که مایع موجود در ستون مرجع به همان میزان باال بیاید.

 

مانومتر های دیجیتالی :
مانومتر نوع مایع دارای محدودیت هایی می باشد . وجود پیش نیاز های لوله ی شیشه ای ، مایعات تشخیص دهنده و سطحی که سوار کردن دستگاه روی آن صورت می گیرد بیشتر مناسب استفاده در محیط آزمایشگاه می باشند تا یک کار میدانی . هم چنین این نوع مانومتر دارای قابلیت برقراری ارتباط با یک کامپیوتر شخصی یا PLC نمی باشد . وجود چنین محدودیت هایی در نوع دیجیتالی مانومتر بر طرف شده است . این ابزار که دارای میکرو پردازنده می باشد به اندازه های مختلف و یا به شکل پرتابل دیده می شود که برای به کارگیری در کار های میدانی یا استفاده ی تنها به چشم می خورند و از خروجی آن ها برای کنترل یک فرآیند یا انتقال داده های اندازه گیری استفاده می شود.