محصولات علوم زیستی و تحقیقاتی

 
دستگاه اندازه گیری : دستگاه اندازه گیری پرتابل دستگاه اندازه گیری : دستگاه اندازه گیری رومیزی دستگاه اندازه گیری : دیتا لاگر دستگاه اندازه گیری : دستگاه اندازه گیری بیوالکتریک کنترلر انواع الکترود های pH الکترود Dissolved Oxygen Special electrodes Conductivity electrodes (الکترودهای هدایت سنج) ORP electrodes Ion Electrodes ORP Solutions pH Solution Conductivity Solutions
POWER SUPPLY (منبع تغذیه) تانک های الکتروفورز : تانک الکتروفورز افقی تانک الکتروفورز کلینیکال مدل : EHSA1100 تانک الکتروفورز ایزوالکتریک فوکوسینگ مدل :EIEF1100 تانک های الکتروفورز : تانک های الکتروفورز عمودی تانک های الکتروفورز : تانک وسترن بلاتینگ تانک های الکتروفورز : تانک الکتروفورز سمی درای بلاتر تانک های الکتروفورز : تانک الکتروفورز سیکوئنسینگ ژل درایر پمپ های آزمایشگاهی لامپ های UV ترانس لومیناتور ها ژل داکیومنشن