مواد شیمیایی سیگما
ژوئن 25, 2018
رفراکتومتر یا رفرکتومتر
ژوئن 28, 2018

شرکت مرک Merck مواد شیمیایی مرک با تکنولوژی بالا (مواد کار) و ابزارها و وسایل علوم زندگی ( مرک میلی پو ) را کشف و تولید می کند .مواد شیمیایی مرک ( مواد کار ) کریستال های ماده برای صفحه های نمایش LC را نمایان می کند ( مرک یک رهبر بازار جهانی در کریستال های مایع هست ) مواد LED برای چراغ و المپ ها، مواد OLED برای المپ ها و صفحه های نمایش، و مواد کاربردی برای پانل های خورشیدی است. آن نیز رنگ دانه های مؤثر را با ترکیبات فعال و قیف های پُرکن را برای صنایع غذایی و شیمیایی و داروسازی ، و همان قدر رنگدانه های مؤثر را برای روکش، رنگ و پالستیک ها می سازد. مرک میلی پور تکنولوژی ها، ابزار و وسایل ومواد شیمیایی مرک گرید آزمایشگاهی را برای تحقیقات علوم زندگی و همین طور برای تولید دارویی و بیوتکنولوژی ارایه می دهد.

حیطه یا رنج کامل مواد شیمیایی مرک:

از اولین دسته مواد شیمیایی مرک که به طور کامل مناسب برای کاربرد انفرادی تان هست مزیت ببرید! درجه های کیفیت گوناگون مواد شیمیایی مرک، مثالً، برای اسیدها و نمک ها، سوپراپور و اولتراپور برای کمک در رسیدن به امیال تان طراحی شده اند. چه شما نیاز به برآورده کردن استانداردهای بین المللی، پیروی از مقررات ایمنی، نیاز به مقدارهای کم یا زیاد داشته از مواد شیمیایی مرک باشید، یا دارای یک کاربری منحصر به فرد باشد، به شما در یافتن محلول ایده ال در حیطه تولید یا محصول اطمینان می دهد.
هرچه آشکارسازی ابزاری حساس تر باشد، مهم تر است. آن برای استفاده کردن معرف های آزمایشگاهی خیلی خاص است. خطاهای سیستم ایجاد شده به وسیله ناخالصی های در مواد شیمیایی مرک کمکی برای توصیف کردن مشکل اند. مرک میلی پور دارای یک محدوده ای از استانداردها و معرف ها و مواد شیمیایی مرک آزمایشگاهی برای برآورده کردن تمام شرایط خلوص است. لطفاً استانداردهای مجاز برای کالیبراسیون یا درجه بندی ابزاری چون تیترازول ، تیتریپاک و تیتریپور را کشف کنید.
کارخانه های مواد شیمیایی مرک در دارمستادت کریستال های مایع، موادOLED ، فرآورده هایی برای ساخت سلول های خورشیدی و اکتیوهای آرایشی را تولید می کنند، آنها نیز محصوالتی را برای کشف و ساخت دارو، به همراه معرف ها و مواد شیمیایی مرک و کیت های تست برای صنایع، آنالیزهای محیطی و تحقیقاتی تولید می کنند. این سایت یکی از مراکز تحقیقات جهانی برای تجارت مواد شیمیایی مرک است. رنج یا محدوده مواد شیمیایی آزمایشگاهی مان از معرف های آزمایشگاهی استفاده – عمومی و کلی، چون آنتی بیوتیک ها، پاک کننده ها، بافرها، رنگ ها و سوبسترات ها گرفته، تا آنالیز مواد بیوشیمی خاص، چون پروپ های هدف خاص، آنتی بادی ها، عامل های بالتینگ وسترن، مهارکننده و بازدارنده های مولکول کوچک و اکتیواتورها یا فعال کننده ها، مکمل های کشت سلول، معرف های آزمایشگاهی خالص سازی پروتئین، ابزارهای بیولوژی مولکولی و کیت های رنگ آمیزی می باشند.

ایمنی محصوالت و فرآورده ها و کاربردهای کلی:

استفاده از محصوالت و فرآورده های طبیعی تا جایی که ممکن است، تأیید مواد شیمیایی مرک برای بالاترین کیفیت استانداردها کار روزانه تان را نه تنها ایمن و بی خطرتر می کند بلکه ساده تر می شود. این قسمت اصلی و اساسی نمونه غیرآلی شامل خشک کن یا نم گیرهای شیمیزورب برای مایعات آتش گیر، پاک کننده های آزمایشگاهی EXTRAN ، عامل های خشک کن و نشانه گذارها، و همانقدر محصوالتی برای جذب، تصفیه یا فیلتراسیون و تهیه نمونه و خالص سازی محصول یا فرآورده می شود.

معرف های آزمایشگاهی غیرآلی مرک:

مرک میلی پور بیشترین اهمیت را به بیشترین و باالترین کیفیت، کمترین ناخالصی و شمار زیادی از پارامترهای محصول هر مواد شیمیایی مرک ، محصول و فرآورده داده است. از مرحله کشف تا تحویل مواد شیمیایی مرک شرکت مرک بیشترین مراقبت را برای به دست آوردن کیفیت برجسته کرده است، به خصوص در حیطه حساس معرف های آنالیزی. برای استفاده در آنالیز شیمیایی Wet به همراه با و بر طبق ACSو مشخصه های PhEur. Reag مناسب و بهینه بوده، معرف ها و مواد شیمیایی مرک را می توانید با اطمینان به کار ببرید . آنچه که شما از معرف های غیرآلی مرک میلی پور توقع دارید.

راهنمای پیدا کردن کد مواد شیمیایی مرک با نام ماده یاNumber Cas :

مواد شیمیایی مرک Merck آلمان از رایج ترین مواد شیمیایی آزمایشگاهی مورد استفاده در انواع آزمایشگاه ها می باشد ؛ هنگامی که یک کاربر آزمایشگاه یا مصرف کننده این مواد را دارد اولین مشخصه ای که برای ارائه به فروشنده مواد شیمیایی مرک نیاز است نه نام ماده و نه Number Cas ان است ، بلکه کد مرک یا Number Catalogue ماده مورد نیاز است کد مرک ماده معموال یک عدد 1 رقمی است مانند 011194 یا 820803 که این عدد را در سایت شرکت مرک Merck مطابق شکل زیر می توانید برای هر ماده مشاهده نمایید:

یافتن کد مواد شیمیایی مرک:

برای یافتن کد مواد شیمیایی مرک آلمان Merck چند راه وجود دارد: یافتن کد مواد شیمیایی مرک با استفاده از نام ماده برای این کار کافیست در جستجوی گوگل تایپ نمایید merck سپس اسپیس را زده و بعد نام انگلیسی ماده تان را سرچ کنید و گوگل در همان 4 نتیجه اول مواد شیمیایی مرک با آن نام را از سایت مرک برای شما نمایش می دهد که با مراجعه به ان صفحات می توانید کد مرک ماده مورد نظرتان را بدست آورید یافتن کد مواد شیمیایی مرک با استفاده از فرمول شیمیایی ماده برای این کار کافیست در جستجوی گوگل تایپ نمایید merck سپس اسپیس را زده و بعد فرمول شیمیایی ماده تان را سرچ کنید و گوگل در همان 4 نتیجه اول مواد شیمیایی مرک با آن فرمول شیمیایی را از سایت مرک برای شما نمایش می دهد که با مراجعه به ان صفحات می توانید کد مرک ماده مورد نظرتان را بدست آورید

یافتن کد مواد شیمیایی مرک با استفاده از Number Cas ماده

برای یافتن کد مواد شیمیایی مرک با داشتن کس نامبر Number Cas کافیست در جستجوی گوگل تایپ نمایید merck سپس اسپیس را زده و بعد کس نامبر تان را سرچ کنید با این کار گوگل در همان 4 نتیجه اول مواد شیمیایی مرک با آن کس نامبر را از سایت مرک برای شما نمایش می دهد که با مراجعه به ان صفحات می توانید کد مرک ماده مورد نظرتان را بدست آورید یافتن کد مواد شیمیایی مرک با استفاده از نام فارسی ماده برای یافتن کد مواد مرک از روی نام فارسی شان ابتدا الزم است نام انگلیسی ماده را بدست آورید برای این کار کافیست به ادرس ( com.google.translate://https ) که همان مترجم گوگل است همانند شکل  مراجه کنید و در باکس سمت چپ زبان را روی Persian قرار دهید و در باکس سمت راست زبان را روی Englishبگذارید و سپس نام فارسی ماده تان را در باکس سمت چپ بنویسید تا نام انگلیسی آن در باکس سمت راست ظاهر شود حال به داشتن نام انگلیسی به سرتیتر ”یافتن کد مواد شیمیایی مرک با استفاده از نام ماده“ در چند پاراگراف باالتر در همین مطلب مراجعه نمایید!

یافتن کد مواد شیمیایی مرک با استفاده از کد سیگما:

برای این کار الزم است ابتدا نام ماده مورد نظرتان را بیابید سپس به چند پاراگراف باالتر در همین مطلب به سرتیتر ”یافتن کد مواد شیمیایی مرک با استفاده از نام ماده“ مراجعه نمایید . برای یافتن نام ماده با کد سیگما کافیست در جستجوی گوگل تایپ کنید sigma و سپس اسپیس را زده و کد ماده تان را بزنید با اینکار گوگل در همان 4 نتیجه اول به شما صفحه ماده شیمیایی تان در سایت سیگما را نمایش می دهد که با مراجعه به آن صفحه می توانید نام ماده تان را بدست آورید.

یافتن کد مواد شیمیایی مرک از روی بسته بندی محصول:

برای این کار می بایست همانند شکل از روی خود محصول یک کد 1 رقمی که گاهی بصورت 3 رقمی با پیشوند عبارت “Art “نوشته می شود را به عنوان کد مرک یاد داشت نمایید البته معموال در کد شش رقمی مرک که روی محصوالت نوشته می شود اگر دو رقم اول کد 01 باشد ان را حذف می کنند یعنی برای مثال در دو ماده شکل زیر کد ماده سمت راست که 3383 نوشته شده است کد کال 013383 بوده است و در ماده سمت چپ که کد بصورت 2382 Art نوشته شده است کد ماده 012482 می باشد به طور کلی در کد art نوشته شده روی محصول معموال اگر دو رقم اول کد 01 باشد و یا 4 رقم اول کد 011 باشد 01 یا 011 از اول کد حذف شده و روی محصول نوشته نمی شوند اما باید هنگام اعالم کد مرک به فروشنده این ارقام هم به اول کد اضافه شوند.