پیاده سازی استاندارد ISO 9001:2015

EVS3200
سپتامبر 14, 2017
شیکر انکوباتور چیست و چه کاربردی دارد؟
اکتبر 10, 2017

باپیاده سازی استاندارد ISO 9001:2015 یک ارزیابی کلی ازمحیط سازمان ، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها شکل میگیرد. پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 سازمان راقادر میسازد تااهداف قبلی خودرا یکبار دیگر بازنگری کرده واهداف جدید رابرمبنای نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها پایه گذاری نماید وازاین مهم به فرصتهای جدید کسب وکار نائل شود و در این راستا با عنایت به کار تیمی خوب شرکت آرکا راد تجارت موفق به‌ دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 از کمپانی TUV NORD CERT GmbH آلمان گردید .