گواهی نامه و رضایت نامه ها

گواهی نامه ها

امروز در عرصه بین المللی رعایت استانداردهای کیفی در ارائه خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که شرکت " آرکا راد تجارت " را بر آن داشت تا با هدف بهبود کیفیت خدمات در راستای افزایش سطح رضایت مشتریان و حضور پایدار در بازارهای جهانی ، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 را در شرکت مستقر نموده و موفق به اخذ گواهی ISO 9001:2008 از شرکت TUV NORD گردید.