گواهی نامه و رضایت نامه ها

گواهی نامه ها

باپیاده سازی استاندارد ISO 9001:2015 یک ارزیابی کلی ازمحیط سازمان ، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها شکل میگیرد. پیاده سازی استاندارد ISO9001:2015 سازمان راقادر میسازد تااهداف قبلی خودرا یکبار دیگر بازنگری کرده واهداف جدید رابرمبنای نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها پایه گذاری نماید وازاین مهم به فرصتهای جدید کسب وکار نائل شود و در این راستا با عنایت به کار تیمی خوب شرکت آرکا راد تجارت موفق به‌ دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 از کمپانی TUV NORD CERT GmbH آلمان گردید .

 

دانلود گواهی نامه ها :دانلود گواهی نامه های آموزشی :دانلود رضایت نامه ها :