یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که از آن برای هموژنیزاسیون فلزات مانند گیاه، بافت، خاک، غذا و بسیاری از موارد دیگر استفاده می کنند. مدل های زیاد متفاوت دستگاه هموژنایزر با استفاده از تکنولوژی های مختلف فیزیکی برای آشفتگی به وجود آمده اند. یک هزار سال است که از هاون آزمایشگاهی به عنوان یک ابزار استاندارد استفاده می شود (حتی در آزمایشگاه های مدرن) اکثر راه حل های مدرن بنا بر نوع مخلوط کن ابزار ها (که از آنها در آشپزخانه هم استفاده می کنند)، سونیکیشن، آسیاب کن ها، فشار بالا، مکانیسم های چرخشی – ثابتی و موارد بسیار دیگر از نیرو های فیزیکی است.

 

تعریف هموژنیزاسیون:

هموژنیزاسیون که توسط هموژنایزر انجام می گردد، فرآیند تبدیل دو مایع مخلوط نشدنی ( یعنی مایعاتی که در یک دیگر حل نمی شوند ) به یک امولسیون است ( امولسیون یک نوع از کولوئید است که در آن یک ماده از نظر میکروسکوپی در سراسر ماده دیگر پراکنده شده است، یعنی زمانی که هر دو مایع پراکنده شده اند و مواد پیوسته از نوع مایع هستند، نوع کولوئید امولسیون نامیده می شود ).

 گاهی اوقات دو نوع هموژنیزاسیون تشخیص داده می شوندهموژنیزاسیون اولیه، زمانی که امولسیون مستقیما از مایعات مجزا به دست آورده می شود و هموژنیزاسیون ثانویه زمانی است که امولسیون بواسطه کاهش در اندازه ی ذرات بسیار کمی از مایع در امولسیونی که از قبل وجود دارد، ایجاد می شودهموژنیزاسیون توسط یک دستگاه مکانیکی به اسم هموژنایزر به دست می آید.

 

کاربرد هموژنیزاسیون و هموژنایزر:

پردازش شیر یکی از جنبه های قدیمی و کاربردی هموژنایزر است. اغلب این کار مقدم تر از استاندارد سازی (شیر خام با غلظت بیشتر قبل از جلوگیری ، کاهش و پردازش و یا تاخیر دادن جداسازی طبیعی سرشیر از بقیه امولسیون با ترکیب چند نوع محصول لبنی یا شیر مختلف ایجاد می شود) قرار دارد. چربی شیر معمولاً توسط هموژنایزر از آب جدا شده و بالای شیر جمع می شودهموژنیزاسیون چربی شیر را به ذرات کوچک تر تبدیل کرده تا دیگر جدا نشود، به این ترتیب با در اختیار داشتن میزان مشخصی از چربی، فروش شیر پرچرب یا کم چرب میسر می شود.