ترانسلومیناتور LED
نوامبر 12, 2017
Doc-Print VX5
نوامبر 12, 2017

Bio-Print CX4

 

1- کنترل روشنایی نرم افزار برای مشاهده نمونه ها

2- پنل های نور به صورت اتوماتیک هدایت میشوند.

3- تنظیم درجه نور UV و قطع فیلتر

4- ساپورت 1 یا 2 طول موجمناسب برای آزمایشگاه ها که دارای نمونه های DNA & RNA هستند قابلیت تصویر

برداری فلورسانس از مواد SYBER GREEN SYBER SAFE…


دارای دوربین 2 مگاپیکسلی آلمانی و قابلیت ارتقاء 6 الی 7 مگاپیکسل


ساپورت پورت USB