همزن مکانیکی چیست؟
اکتبر 10, 2017
C3410-C3430
اکتبر 31, 2017

C3060

 

Measurement channels 8

Conductivity : 2

Temperature channels  2

 pH : -2.000 / +16.000

mV +/- 2000.0 mV

Ion : 0.01 ng/l – 100 g/

Conductivity : 0...2000 mS/cm

Resistivity : 0-200 MΩ.cm

Salinity : 0.0 – 70.0

Temperature : -5.0 ... +105.0 °C

TDS : 0-100 g/l

DO : 0 – 60.00 mg/l

Data Logging : Data Sets 1200 +°C/date/time

Weight : 1 kg

The BNC Connection accepts different Electrodes

USB / R232 or Ethernet

هر کانال میتواند 2 بار در ثانیه هر پارامتر را اندازه بگیرد

تمام موارد کالیبر میشوند و تداخلی هنگام اندازه گیری یون و پی اچ ایجاد نمیشود

قابلیت اندازه گیری ORP

دارای آداپتور

الکترودها/ بافرها/ محلول ها : اختیاری

قابلیت کالیبر کردن دارد

انگلیسی/فرانسوی/آلمانی/هلندی : قابلیت ساپورت 4 زبان

گارانتی 3 سال