آدرس :
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - گلستان 14 - برج نگین رضا - طبقه 5 شمالی - واحد 501

تلفن :
41 - 44032040

فکس :
44032042

ایمیل :
info@arkarad.com

انتقادات و پیشنهادات :
CRM@arkarad.com

سامانه پيامكي انتقادات و پيشنهادات :
50005000901387

Smiley face