Bio-Print CX4
نوامبر 12, 2017
T8710-T8720
نوامبر 12, 2017

Doc-Print VX5

 

1- نرم افزار بصری برای عملکرد پیشرفته

2- استفاده آسان از نرم افزار مولکولی طراحی شده به طوری که با یک کلیک تصویر

مطلوب از ژل گرفته می شود.

3- سیستم تصویربرداری مستقل از کامپیوتر برای ژل های نمونه های DNA & RNA

4- قابلیت تصویربرداری از مواد SYBER GREEN,SYBER SAFE…

5- دارای دوربین 2 مگاپیکسلی

6- دارای پورت USB برای پرینت و ذخیره اطلاعات

7- می توانند نور LED را برای خواندن نمونه های فلورسانس اضافه کنند