ESQ1200
نوامبر 12, 2017
Laboport SD
نوامبر 12, 2017

EVS1X00-Multi

 

EDRY1100 :

Midi gel dryer

Drying area : 21x31 cm

Unit dimensions : 30x26x8 cm

Temperature increment   0.1°C Temperature uniformity  0.2°C

Timer   1...999 minutes

1- سایز کوچک این ژل درایر میتواند 6 عدد ژل کوچک 10*10 سانتی متر یا یک ژل

بزرگ و سایز بزرگ ژل درایر میتواند 12عدد ژل 10*10 سانتی متر را خشک کنند

2- دارای میکروپروسسور کنترلر و تایمر دار

3- صفحه نمایش قابلیت نشان دادن زمان و دما را دارد