EHS1100
فوریه 5, 2018
EHS1300
فوریه 5, 2018

EHS1200

Midi horizontal unit

Gel dimensions : 10x7cm

                               10x10 cm

Buffer volume : 300ml

Sample Capacity 100

Unit Dimensions : 22x12.5x9 cm

Recommended power supply :

EV1450 / EV2310

 

EHS1200-SYS : Midi horizontal unit,

 10x7 cm casting tray, 10x10 cm casting tray loading guides, dams

2 combs: 16 sample, 1 mm

شانه های 0.75و1و1.5و2 میلی متری 8و12و16و25 نمونه ای)اختیاری)

شانه های میکروتیتر 0.75و1و1.5و2 میلی متری 10و20نمونه ای)اختیاری)