EHS1200
سپتامبر 14, 2017
EHS1400
سپتامبر 14, 2017

EHS1300

 

Gel dimension : 15x7 cm

Buffer volume  : 500ml

Sample Capacity  210 

Unit Dimensions : 26.5x17.5x9 cm

Recommended power supply

EV1450 / EV2310

EHS1300-SYS : Midi-plus horizontal unit, 15x7 casting trays, 15x10

casting trays, 15x15 cm gel casting trays loading guides, dams,

2 combs: 20 sample,1 mm thick

( شانه های 0.75و1و1.5و2 میلی متری 10 و 12و20 و35 نمونه ای (اختیاری

(شانه های میکروتیتر 0.75و1و1.5و2 میلی متری 10و 14و16 و 18و 28و30 نمونه ای (اختیاری