ESEQ1100
فوریه 5, 2018
دستگاه شیکر و انواع آن
فوریه 8, 2018

ESQ1200

ESEQ1200-SYS  :

Sequencing unit 20x50 cm

glass plates

0.35 mm thick spacers

2 combs: 24 samples, 0.35 mm thick

(شانه های 0.25و0.35و1و1.5 میلی متری 24و48 نمونه ای (اختیاری