EDRY1X00
نوامبر 12, 2017
UVL3XXX
نوامبر 12, 2017

Laboport SD

 

1- مناسب برای هوا،گاز و بخارات

2- قابل استفاده در حالت خشک

3- انتقال،تخلیه و فشرده سازی، عاری از آلودگی

4- دارای سیستم دیافراگم با کمترین تنش که موجب می شود

پمپ هایی کوچکتر با قابلیت هایی بالاتر تولید کند.

5- میزان خلاء ایجاد شده 8 الی 100 میلی بار