فلومتر
ژوئن 14, 2018
اسپکتروفتومتر
ژوئن 14, 2018

  PH متر یا پی اچ متر :

یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که آن را برای غلظت یون های هیدروژن در محلول بکار می برند به این صورت کهPH  متر که معمولا یک دستگاه دیجیتالی و دارای یک الکترود به عنوان شناساگر است PH , محلول یا همان غلظت اسیدی و بازی را عددی بین 1 تا 14 انودازه گیری می کند.این غلظت با یک پتانسیومتر سنجیده می شود که تغییرات پتانسیل های الکتریکی الکترود ها را اندازه گیری می کند.

قابلیت های بسیار متفاوتی از یک پی اچ متر را قبل از تصمیم برای خرید باید مد نظر داشت ، از جمله دقت ، نوع کالیبراسیون و تعداد نقاط کالیبراسیون ، به کار گیری راحت و آسان ، توسعه پذیری ، قابلیت اطمینان و قیمت .

این راهنما نگاهی به سه شاخص اصلی انتخاب خواهند انداخت یعنی : رو میزی یا پرتابل ، طیف کشفPH  و دقتPH .

انواع پی.اچ.متر یا PHمتر :

پی اچ متر رومیزی

پی اچ متر های رومیزی از نظر همه کاره بودن عالی هستند  بسته بهpH  متری که انتخاب می کنید ، این مدل های انعطاف پذیری می توانند گزینه ای را برای افزودن پرینتر های داخلی ، گزارش گیر داده ها ، بسیاری از لوازم جانبی مختلف در اختیار شما قرار دهند . به شکل سنتی ، دقیق ترین ، با امکانات ترین pH ها مدل های رومیزی بوده اند . سپس ، نگاهی به محدوده ی کشفpH  ، دستگاه پی اچ متر بیاندازید و نگاه کنید که آیا طیف استاندارد یا وسیع را می خواهید:

  1. یک پی.اچ.متررو میزی ، طیف استاندارد مقدار استانداردpH را از 1 تا 14 اندازه گیری می کند ، که اکثر کاربرد ها را از جمله محلول های مبتنی بر آب تحت پوشش قرار می دهد . بعضی ازpH  ها مقادیر کمتری را می خوانند نظیر 4 تا 11 ، ولی آن ها برای اکثر محیط های آزمایشگاهی مناسب نیستند ، و بنابراین در این راهنما قرار داده نشده اند.
  2. یک پی اچ متر رو میزی ، طیف وسیع در کاربرد هایی به کار گرفته می شوند که نیاز به یک اسید پایه دارند و خارج از مقیاس استانداردpH ،  0تا 14 قرار می گیرد . قرائت می تواند منفی نظیر 2- باشد یا تا 21+ . نمونه هایی از این دست ” فوق اسید ها ” از جمله اسید تریفیلیک و اسید فلئورو سولفونیک هستند که به شکل متداولی در ایجاد و حفظ کاتیون های آلی استفاده می شوند که در قالب مولکول های حد واسط در واکنش های متعددی نظیر واکنش هایی که شامل تولید پلاستیک و بنزین با اکتان بالا و موارد تحقیقاتی می شود ، مفید هستند.

پی اچ متر دستی پرتابل

پی اچ متر های دستی پرتابل در گذشته فاقد تعدادی از قابلیت های تخصصی رقبای رومیزی خود بودند ، ولی حال بسیاری از این مدل های پرتابل در بازار تقریبا به همان پیشرفته ای هستند . نسل جدید پ هاش متر های پرتبال می توانند گزینه ای بسیار جذاب برای استفاده در کار های میدانی با آزمایشگاهی باشند . توجه داشته باشید که یک مدل پرتابل ممکن است قیمت اندکی بالاتر داشته باشد . حالا نگاهی به طیف آشکار سازیpH  متر های پرتابل می اندازیم تا بتوانید بررسی کنید که به یک مدل محدوده استاندارد یا وسیع نیاز دارید:

A . یک پی اچ متر پرتابل ، محدوده استاندارد مقیاس استانداردpH  از 1 تا 14 را اندازه گیری می کند که اکثر کاربرد ها از جمله کاربرد های محلول های مبتنی بر آب را در بر می گیرد . بعضی از PHمتر ها مقایس کوچکتری را می خوانند ، نظیر 4 تا 11 ، ولی آن ها برای محیط های آزمایشگاهی مناسب نیستند و بنابراین در این راهنما لحاظ نشده اند.

B . یک پی اچ متر پرتابل ، محدوده وسیع در کاربرد هایی به کار گرفته می شود که نیاز به یک اسید پایه دارند کهpH  آن در محدوده ی استاندارد 1 تا 14 قرار نمی گیرد . ممکن است با قرائت منفی نظیر -2 یا بسیار بالای نظیر+ 21 روبرو شویم . نمونه هایی از این دست موارد شامل ” فوق اسید ها ” از جمله اسید تری فلیک و اسید فلئورو سولفونیک می شود که به شکل مرسومی در ایجاد و نگهداری کاتیون های آلی استفاده می شوند که به عنوان مولکول های حد واسط در واکنش های متعددی مفید به شمار می روند ، نظیر آن دسته از مولکول هایی که در تولید پلاستیک و بنزن با اکتان بالا و امور تحقیقاتی استفاده می شوند.

دقت پی اچ متر

حالا نگاهی به دقت پی اچ متر محدوده وسیعی می اندازیم تا بررسی کنید کدام گزینه برای شما بهترین است:

  • یک دقتpH برابر با 1.111 که برای کاربرد های بسیار حساس آزمایشگاهی ایده آل است که در آن به قرائتpH  با سه عدد اعشار نیاز است.
  • یک دقتpH برابر با 1.11 که برای اکثر کاربرد های آزمایشگاهی ایده آل است که در آن به قرائت pH با دو عدد اعشار نیاز است.
  • یک دقتpH برابر با 1.1 که برای کاربرد های ساده و پایه آزمایشگاهی ایده آل است که در آن به قرائتpH  با یک عدد اعشار نیاز است.