top
ddddd

استوانه مدرج

خلاصه توضیحات

استوانه مدرج یا مزور که به انگلیسی به آن Graduated cylinder می گویند یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کار می رود.

اشتراک گذاری این محصول

استوانه مدرج یا مزور که به انگلیسی به آن Graduated cylinder می گویند یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کار می رود.

استوانه ها از نظر جنسی به دو گروه تقسیم میشوند : پلاستیکی و شیشه ای

product

بروشور را دانلود کنید :

دانلود