top

کمپانی SORACHIM سوئیس

SORACHIM SA در سال 1975 در لوزان (سوئیس) ایجاد شده است. از ابتدا شرکت همیشه از محصولات و خدمات با کیفیت بالا متمرکز بوده است و از نزدیک به 40 سال است که ما از تولید مواد اولیه و پشتیبانی فنی از تولید مواد معرف تشخیصی در سراسر جهان حمایت می کنیم.

ما می توانیم آنزیم های قابل دما ، کلیه مواد شیمیایی اصلی مورد استفاده در تولید معرف (بافر ، کوآنزیم ، تثبیت کننده ، مواد شوینده و غیره) و همچنین "دانش" را برای تولید معرفهای شیمی بالینی فراهم کنیم.

شرکت آرکا راد تجارت نماینده رسمی کمپانی SORACHIM سوئیس در ایران می باشد.

نامه نمایندگی

  سایت کمپانی تولید کننده link