top
اسپکتروفتومتر Double Beam مانیتور دار و تمام اتوماتیک

اسپکتروفتومتر Double Beam مانیتور دار و تمام اتوماتیک

اولین و تنها اسپکتروفتومتر تمام اتوماتیک و مانیتوردار در ایران

“بلور اسپک فوتو” اولین و تنها اسپکتروفوتومتر تمام اتوماتیک و مانیتوردار در ایران، و با ظرفیت ۲ الی ۱۶ سل می‌باشد که قابلیت طیف‌گیریِ هم‌زمان در ناحیه فرابنفش، مرئی، و همچنین فروسرخ را نیز فراهم می‌نماید(طیف‌گیری در ناحیه فروسرخ برای اولین بار در ایران در دستگاه اسپکتروفوتومتر).

طراحی صنعتی و نرم افزاری این دستگاه در سطح پیشرفته جهانی قرارگرفته و با استانداردهای روز دنیا مطابقت دارد.

سنجش شدت، جذب، عبور، و کنترل شدت منبع تابش و حساسیتِ آشکارسازی از مزایای مهم و کاربردی این دستگاه می‌باشد.

محدوده طیفی پوشش گسترده طول موجی 1100 190 نانومتر

این اسپکتروفتومتر طیف نوری در محدوده 1100-190 نانومتر را در کمتر از میلی ثانیه گرفته و بطور هم‌زمان ثبت می‌نماید. دارای قابلیتž طیف‌گیری همزمان تمام نواحی طول موجی می‌باشد.