دستگاه کروماتوگرافی مایع HPLC مدل LC-4000

خلاصه توضیحات

JASCO High Performance Liquid Chromatography/ LC-4000 Plus Series A Gradient Automated HPLC system with Quaternary Gradient Pump  

اشتراک گذاری این محصول

JASCO High Performance Liquid Chromatography/ LC-4000 Plus Series A Gradient Automated HPLC system with Quaternary Gradient Pump 

RHPLC Quarternary Pump PU-4180-LPG RHPLC Quarternary Pump Compact full function HPLC pump Displacement Volume: 40 μL Flow range 0.5~6.0mL/min(~70MPa) & ~ 10.0mL/min (~ 35 MPa) Maximum pressure: 70 MPa (~ 6.0 mL/min) 35 MPa (~ 10.0 mL/min) Flow rate accuracy: ±1% or ±2 μL/min, whichever is larger.(0.5 ~ 10.0 mL/min) Flow rate precision: 0.05% RSD or ±0.04 min SD, whichever is larger.(0.5 ~ 5.0 mL/min) Measurement by chromatgram - pH Range (recommended): 1.0-12.5 Materials: SUS, ceramic, ruby, sapphire,fluorocarbon polymer, and PEEKSUS, ceramic, ruby, sapphire, Plunger cleaning: Standard 4-channel Degasser Unit, for Analytical Solvent hold-up volume: Approx. 0.4 mL Maximum flow: rate5 mL/min - Safety mechanism: Leak sensor etc. Dimension and weight: 300(W)x470(D)x150(H) mm, 13 kg Power Input Voltage AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 80 VA 1 

Manual Injector 

Mobile Bottle stand for LC-4000 

 UV-4070 UV/VIS detector 190-900 nm (D2 + WI lamps)

Software ChromNav 2.0  standard features • Peak integration and peak identification • Peak grouping • Linear and non-linear quantitation • 3D chromatogram analysis, • Spectral analysis for UV-visible, Fluorescence and PDA detectors • Style report generator • User calculation 

LC-Net CG cable

HPLC Start Up Kit for LC4000 

 ﺳﺘﻮن HPLCدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ﻮع ﻛﺎرﺑﺮي و ﺗﺴﺖ ﻣﺘﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ . 

product

بروشور را دانلود کنید :

دانلود