پس از صنایع نفت و پتروشیمی، صنعت خودروسازی دومین صنعت بزرگ در کشور است که بازار بسیار گسترده ای به ویژه در داخل کشور دارد. در این صنعت بخش کنترل کیفی این صنعت وظیفه ایجاد اطمینان داخلی از تطابق کیفیت محصول تولید شده و یا در دست تولید، با مشخصه های از پیش تعیین شده و طبق استاندارد ها را بر عهده دارد.

و به دلیل گسترده بودن و سرمایه کلان درگردش در این صنعت، انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بررسی های مورد نیاز محصول، پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی، سنجش متریال های جدید و مواد شیمیایی به وسیله تجهیزات پیشرفته و دقیق بسیار حائز اهمیت است.

که شرکت آرکا راد تجارت ARTECO آمادگی خود را جهت واردات یا تاًمین و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات عمومی و تخصصی آزمایشگاهی،تحقیقاتی و کنترل کیفی در صنعت ماشین سازی اعلام می دارد.

شایان ذکر است کلیه تجهیزات وارداتی و تولیدی این شرکت با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس ازفروش ارئه می گردند.