ایران از نظر منابع و ظرفیت بالقوه و نیز از نظر تنوع ذخایر معدنی در میان کشور های شاخص جهان است که این امر نشان دهنده ی وجود ظرفیت عظیم موجود برای سر مایه گذاری و پیشرفت در صنایع معدنی ایران است. یکی از مهم ترین بخش هایی که برای توسعه ی صنایع معدنی به خصوص برای حضور در بازار های جهانی الزامی است، بخش آنالیز و کنترل کیفیت محصولات است که برای تجهیز آن، دستگاه های عمومی و تخصصی و مواد شیمیایی و استاندارد ها مورد احتیاج هستند.  

شرکت آرکا راد تجارت ARTECO آمادگی خود را جهت واردات یا تاًمین و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات عمومی و تخصصی آزمایشگاهی،تحقیقاتی و کنترل کیفی در صنایع خاک و معدن ر اعلام می دارد.

شایان ذکر است کلیه تجهیزات وارداتی و تولیدی خود را با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس ازفروش ارئه می گردند.