آزمایشگاه ها پایه و اساس تشخیص بیماری و درمان است.تجهیزات بروز و کامل باعث تسریع جوابدهی و جلوگیری از پیشرفت بیماری و تشخیص سریع می شود.

همچنین رعایت اصول بهداشت و نحوه استفاده از تجهیزات و لوازم مصرفی و مقدار ارتباط مستقیم با انواع نمونه ها در این زمینه از جهت شیوع بیماری ها و انتقال آنها بسیار حائز اهمیت است.

در این راستا شرکت آرکا راد تجارت ARTECO  آمادگی خود را جهت واردات یا تاًمین و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات عمومی و تخصصی آزمایشگاهی،تحقیقاتی و کنترل کیفی در آزمایشگاه های تشخیص طبی، ژنتیک و ... اعلام می دارد.

شایان ذکر است کلیه تجهیزات وارداتی و تولیدی این شرکت با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس ازفروش ارئه می گردند.